Zástava dechu u dětí

U dětí (myslíme tím děti do puberty) je důležité při zástavě životních funkcí provádět umělé dýchání.

_107_resuscitace_kojenec

Odlišnosti při resuscitaci dítěte:

 • zahajuj 5 vdechy
 • záchrannou službu volej až po 1 minutě resuscitace
 • masáž srdce prováděj u dětí hranou dlaně jedné ruky, u kojenců dvěma prsty
 • záklon hlavy u dětí je mírnější, u kojenců je hlava spíše rovně
 • umělé dýchání prováděj vždy

Stejné jako při resuscitaci dospělého:

 • kombinace 30 stlačení : 2 vdechy
 • masáž srdce ve středu hrudníku
 • umělé dýchání tak, aby se zvedl hrudník
 • nepřerušuješ až do příjezdu záchranné služby

Resuscitace kojenců

Prováděj, pokud dítě nereaguje a nedýchá normálně. Prováděj stejně jako u větších dětí s těmito rozdíly:

 • umělé dýchání prováděj přes nos i ústa dítěte, vdechuj malé množství vzduchu, objem své ústní dutiny
 • masíruj srdce pomocí dvou prstů
_106_resuscitace_deti

Zachraň malého chlapce

Tomáš je tvůj pětiletý bratranec. Přijdeš na zahradu a vidíš, co se stalo – Tomáš leží v mělkém zahradním jezírku obličejem do vody. V jakém pořadí budeš postupovat? (pozor, v postupu jsou 2 nesprávné body)

1

pokračuješ 30 stlačeními : 2 vdechy do příjezdu pomoci

2

podržíš Tomáše hlavou dolů

3

provedeš 30 stlačení hrudníku hranou dlaně

4

zjistíš, zda dýchá… nedýchá

5

zakloníš mu hlavu

6

provedeš 5 umělých vdechů do Tomášových úst

7

vytáhneš Tomáše z vody

8

položíš ho na zem na záda

9

otočíš Tomáše do zotavovací polohy

10

voláš dospělého, který přivolá záchrannou službu

11

zjistíš, zda reaguje

12

provedeš 2 umělé vdechy

správně: 7, 8, 11, 10, 5, 4, 6, 3, 12, 1

špatně: 2, 9