Zástava dechu u dospělých

Při zástavě dechu přichází na řadu resuscitace – soubor úkonů, jejichž cílem je ve fázi klinické smrti zajistit postiženému v životně důležitých orgánech náhradní oběh okysličené krve. Je velmi důležité provádět ji včas, před příjezdem zdravotnické záchranné služby (ZZS).

_105_dychani

Zástavu dechu rozpoznáš:

 • hrudník postiženého se nezvedá
 • u jeho úst není cítit vydechovaný vzduch
 • má lapavé vdechy

Co jsou lapavé vdechy?

… nazývané též agonální dýchání jsou pozůstatkem dýchacího reflexu. Postižený pouze otvírá ústa, jeho hrudník se ale nezvedá a z úst neproudí vydechovaný vzduch. Postižený může vydávat sípavý zvuk. Při přítomnosti lapavých vdechů ihned zahajujeme resuscitaci.

Pokud zjistíš zástavu dechu u dospělého v bezvědomí:

 • ihned voláš záchrannou službu
 • zahájíš resuscitaci stlačováním hrudníku (na prostředku hrudní kosti, stlačuješ hranou dlaně, hloubka stlačení přibližně 5 cm)
 • rychlost stlačování 100–120 za minutu
 • pokračuješ ve stlačování až do příjezdu pomoci nebo obnovení životních funkcí
 • stlačování hrudníku můžeš kombinovat s umělým dýcháním v poměru 30 stlačení : 2 vdechy

Provedení umělého vdechu:

 • klečíš vedle hlavy postiženého
 • zakloň jeho hlavu, prsty mu ucpi nos
 • přitiskni svoje ústa na jeho ústa a vdechni do něj
 • sleduj hrudník postiženého, pokud se zvedá, provádíš vdech správně
 • umělé dýchání neprováděj, pokud máš podezření na infekční onemocnění postiženého nebo pokud to správně nedovedeš