Aplikace pro zdravotníky

„Co pořád v tom mobilu hledáš? Samý hry a blbosti.“ Možná slýcháte podobné hlášky. Možná jsou pravdivé. Ale nemusí být. Mobilní telefony umí víc než hry a věci pro pobavení. Přinášíme vám tipy na některé užitečné aplikace související se zdravím a první pomocí.

_aplikace

První pomoc

Aplikaci vydal Český červený kříž. Seznámíte se zde přehledně se základními pravidly první pomoci. U každého stavu se dozvíte, jak vypadá, čím je nebezpečný a jak rychle pomoci. Nejdůležitější témata jsou doprovázena krátkými videi se správným postupem první pomoci. Pokud si chcete ověřit své znalosti, zkuste si vyplnit některý z kvízů. Aplikace není přímo určena pro krizové situace – nebudete ji zapínat nad kamarádem, který spadl z kola. Ale když čekáte ve frontě na zmrzlinu, není od věci zjistit, jak postupovat při bodnutí vosou. Dozvíte se zde také, jak se zachovat při mimořádné události, jako je třeba povodeň, co si sbalit do evakuačního zavazadla atd.

Záchranka

Přivolání záchranné služby v krizové situaci není jednoduchá věc. Aplikace záchranka vám s tím pomůže. V případě krizové situace stisknete nouzové tlačítko a aplikace vás spojí s dispečerkou záchranné služby. Přitom pošle polohu vašeho telefonu dispečerce záchranné služby. Ta ihned vidí na mapě, kde se nachází člověk, kterého má právě na telefonu. Aplikace automaticky vyhodnotí, zda je lepší volat záchrannou službu nebo na horách Horskou službu. Připojit se můžete v České republice, Rakousku a částečně na Slovensku. Kromě volání záchranné služby zde najdete další užitečné informace, jako jsou nejbližší lékařské pohotovosti nebo umístění automatizovaných externích defibrilátorů v okolí.

Měření tepu

„Změř mu tep a zeptej se, jak se cítí…“ – typická věta ze soutěže první pomoci nebo jiného zásahu. S měřením tepu vám může pomoci mobilní aplikace. Existuje jich velká řada a některá další zařízení, třeba chytré hodinky, tuto funkci nabízejí také. U klasického smartphonu se měření provádí tak, že přiložíte prst na fotoaparát telefonu a chvilku počkáte. Na základě velmi malé změny zabarvení prstu změří aplikace vaši tepovou frekvenci.

QCPR Instructor

Nejen lidi, ale i Anduly mají svoji aplikaci. Resuscitační figurína se speciálním senzorem v hrudníku se dá připojit k aplikaci a ta vyhodnotí kvalitu resuscitace, kterou jste prováděli. Hodnotí se hloubka stlačení, jestli stlačení provázíte také uvolněním stisku a zda probíhá ve správném tempu. Můžete nastavit, jestli děláte jen srdeční masáž, nebo ji kombinujete s umělým dýcháním. K aplikaci QCPR Learner lze připojit jednu figurínu, u pokročilejší verze QCPR Instructor může být figurín až šest.