Naše pomoc Ukrajině

Posláním Červeného kříže je zmírňovat lidské utrpení, chránit zdraví a životy, podporovat mír mezi národy. Když kdekoli na světě vypukne válka, Červený kříž okamžitě zmobilizuje všechny síly a vyrazí pomáhat lidem v tísni. A protože rusko-ukrajinská válka se bezprostředně dotýká také nás, zapojuje se do humanitárních akcí i Český červený kříž (ČČK), oblastní spolky ve všech krajích, dobrovolníci a dárci napříč celou zemí.

ukrajina-holubice
Loving mother holding her child in the bomb shelter

Vzkaz válčícím zemím

Válka začala ráno 24. února 2022 ruským útokem na Ukrajinu. Hned ve stejný den vystoupil prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer a připomněl světu nutnost dodržovat mezinárodní humanitární právo a zejména Ženevské úmluvy, které mají za úkol zajistit ochranu civilního obyvatelstva během ozbrojeného konfliktu.

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Český červený kříž poskytuje Ukrajině humanitární pomoc dlouhodobě, už od roku 2014. Ukrajinskému červenému kříži dodáváme sanitky, traumasety, zdravotnické přístroje, materiál a léky určené na pomoc nemocným a raněným na Ukrajině. Jednu takovou velkou zásilku jsme předali 23. února, tedy jeden jediný den před zahájením války. Od března pak začala proudit na Ukrajinu humanitární pomoc od ČČK prakticky nepřetržitě.

Na pomoc ukrajinským uprchlíkům

Od prvních dnů války z Ukrajiny prchaly miliony lidí, především maminek s dětmi. Pracovníci a dobrovolníci ČČK okamžitě nastoupili do první linie a pomáhali se zvládáním uprchlické vlny. Dělali a stále dělají vše, co je potřeba – v evakuačních vlacích, na hraničních přechodech, v krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině…

Koncert dětem Ukrajiny

V neděli 6. března zorganizovala televize Prima benefiční koncert, jehož výtěžek putoval prostřednictvím ČČK na zdravotnický materiál a vybavení dětských nemocnic ve válkou sužované Ukrajině. Během koncertu se podařilo získat přes 16 milionů korun.