První rok ve znamení pandemie covidu-19

Když se někde stane velký malér, Červený kříž je vždycky připravený pomáhat. Jenže tentokrát se v maléru ocitl celý svět! My v Českém červeném kříži jsme se hned pustili do práce. Nejdřív jsme šili roušky, pak jsme začali školit pomocný zdravotnický personál a stali se partnery mnoha užitečných akcí a projektů. Po celou dobu pandemie jsme pečovali o nejohroženější skupiny seniorů a sociálně znevýhodněných lidí. V rámci dalšího projektu, nazvaného M-72, jsme pomáhali v nemocnicích. A pomáháme i s testováním a při očkování. Výčet všech aktivit, do kterých se Český červený kříž v souvislosti s koronavirem zapojil a stále zapojuje, by byl opravdu dlouhý.

prvni-rok-pandemie

Do boje proti covidu-19 se od roku 2020 až do léta 2021 aktivně zapojilo:

544 zaměstnanců

771 členů

13 541 dobrovolníků

60 oblastních spolků ČČK

18 280 nákupů potravin, drogerie a léků jsme zařídili pro lidi, kteří si nemohli sami dojít do obchodu

24 219 obědů a potravinových balíčků zajistili a rozvezli členové našich oblastních spolků (OS ČČK) seniorům a lidem v karanténě

4 757 litrů dezinfekce jsme rozdali potřebným

69 stanů jsme dali do služeb boje proti covidu-19

39 848 materiálních pomocí putovalo od OS ČČK k sociálně slabým a k lidem bez domova

141 681 roušek ušili členové OS ČČK

493 061 roušek jsme přijali od dárců a poslali dál směrem k potřebným

23 krizových linek zřídily OS ČČK

16 872 telefonátů přijaly naše krizové linky: šlo hlavně o poskytování informací, konzultace a psychosociální pomoc nebo koordinaci dobrovolníků

3 587 psychosociálních pomocí poskytli zaměstnanci, členové a dobrovolníci OS ČČK lidem, kteří se v roce 2020 vinou pandemie ocitli v potížích

5 144 absolventů prošlo naším kurzem Základy moderního ošetřovatelství

500 vojáků jsme vyškolili pro pomoc ve zdravotnických a sociálních zařízeních zasažených covidem-19

4 911 lidem jsme pomohli s registrací na očkování

1 038 dobrovolníků ČČK pomáhalo v očkovacích místech

104 969 antigenních testů jsme provedli

800 vyškolených dobrovolníků jsme rámci projektu M-72 vyslali na dobu 7 týdnů do 11 nemocnic, kde pomáhali na 13 covidových odděleních

DĚKUJEME!

V souvislosti s pandemií jsme realizovali společný projekt Českého červeného kříže a České mincovny DĚKUJEME. Loni v září jsme touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, členům či zaměstnancům humanitárních organizací, zaměstnancům sociálních služeb, zaměstnancům státní správy a samosprávy nebo zdravotníkům, hasičům a policistům, kteří obětavě a nad rámec svých pracovních a služebních povinností pomáhali potřebným a zapojili se do boje s první vlnou covidu-19. Více než stovka z nich pak získala ocenění v podobě speciální medaile a děkovného uznání. V průběhu slavnostní akce věnovala Česká mincovna navíc Českému červenému kříži symbolický šek na 170 000 Kč.

500 vojáků. ČČK od listopadu do prosince 2020 školil zdravotníky pro armádu. V kurzu se kromě nezbytné teorie učili především praktickou péči o nemocného na lůžku – od polohování a manipulace přes po osobní hygienu až například po podávání stravy. 

Rybičky 48 Corontena Show Live. Lifestreem online koncert se konal 18. dubna 2020 s cílem získat finanční prostředky a pomoci tam, kde to zrovna bylo nejvíc potřeba. Vynesl přes tři čtvrtě milionu korun, přesně 733 757 Kč.

Koncert pod okny. Klientům pražského Domova seniorů Hvězda zahrál 14. dubna 2020 pod okny Tomáš Klus. Šlo o součást koncertní šňůry, kterou pořádaly Ceny Anděl ve spolupráci s Českým červeným křížem a dalšími partnery.

Sestřičky sestřičkám. ČČK se propojil s iniciativou skupiny Prima. Cílem bylo prostřednictvím protagonistů ze seriálu Sestřičky získat prostředky na finanční podporu skutečných zdravotních sester, pečujících v nemocnicích o covid-19 pozitivní pacienty. Vybralo se celkem 3 144 398 Kč.

dekujeme_sestricky