Více než sto let ve službách lidí, kteří potřebují pomoc

Co přesně se vám vybaví, když se vás někdo zeptá: Co vlastně ten Červený kříž dělá? Nejspíš kroužek Mladého zdravotníka, pak možná ještě kurzy první pomoci – a víc už nic? Abyste příště dokázali odpovědět líp, připravili jsme pro vás přehled hlavních aktivit Českého červeného kříže (ČČK).

Určitě už víte, že Český červený kříž je národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. V naší zemi působí od roku 1919, nejdřív se jmenoval Československý a od roku 1993 ho známe jako Český červený kříž. Organizace se věnuje především humanitární, sociální a zdravotní oblasti.

První pomoc

Pro děti i dospělé pořádá ČČK nejrůznější kurzy a vzdělávací programy, kde se seznamují se zásadami poskytování první pomoci. Mezi další aktivity patří například zajišťování zdravotnické asistence na sportovních, kulturních a jiných akcích, účast na různých outdoorových akcích, spolupráce s médii a influencery a také vydávání užitečných příruček a publikací (včetně Magazínu mladého zdravotníka) pro širokou i odbornou veřejnost. A také máme aplikaci První pomoc od Českého červeného kříže – už ji máte staženou v mobilu staženou?

Dárcovství krve

Tradiční projekt se zaměřuje především na oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Pomáháme také se získáváním nových dárců a s celkovou propagací dobrovolnického dárcovství krve.

Sociální činnost

ČČK provozuje nebo zřizuje zařízení pro seniory, azylové domy, ubytovny pro bezdomovce, dechový stacionář pro děti a další. Poskytujeme odlehčovací služby, profesionální pečovatelskou službu, senior dopravu a také paliativní péči. Dobrovolníci a členové ČČK se podílejí na akcích pro seniory a tělesně postižené občany, pomáhají v ošacovacích střediscích, v protidrogových centrech nebo na linkách pomoci. Pořádáme tuzemské či zahraniční rekondiční pobyty pro zdravotně postižení děti i seniory. Od roku 1931 provozujeme také Dětskou odbornou léčebnu Charlotty G. Masarykové v Bukovanech.

Humanitární akce

Materiální i finanční humanitární pomoc ČČK realizuje v oblastech zmítaných válkami a humanitární krizí. V současnosti se pomoc týká především Sýrie s cílem zlepšení dostupnosti zdravotní péče v krizových oblastech. Pomoc probíhá vždy ve spolupráci se Syrským arabským červeným půlměsícem (SARS). Naše poslední pomoc zahrnovala dodávku dvou unikátních sanitních vozů a 65 potřebných zdravotnických přístrojů.

Mezi další činnosti ČČK patří šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva, zabýváme se pátrací službou, která pomáhá objasňovat osudy nezvěstných a obnovovat či uchovávat kontakty mezi členy rodiny. K našim úkolům patří také příprava na mimořádné události a krizové situace.

S naší činností nám také pomáhají tito kolektivní členové:

 

7 základních principů Červeného kříže

 

Humanita – formuluje poslání Červeného kříže – tedy za všech okolností předcházet nebo zmírňovat lidské utrpení

Nestrannost – nelze činit rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti

Neutralita – Červený kříž se neúčastní sporů politických či náboženských ani nepřátelských akcí, ani se nevyjadřuje k jejich podstatě

Nezávislost – Červený kříž spolupracuje s vládami zemí, v rozhodování si však uchovává nezávislost

Dobrovolnost – snahou Červeného kříže je poskytovat pomoc dobrovolně a nezištně

Jednota – v každém státě může působit jen jedna jednotná národní společnost Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Světovost – Mezinárodní hnutí ČK a ČP působí celosvětově, jeho národní společnosti mají stejná práva, a také stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem pomáhat