Sport: od krvavých zápasů po fair play

Soutěživost je stará jako lidstvo samo, vždycky bylo potřeba dát jí někde prostor. Proto byl sport na světě v podstatě odedávna. A baví nás dodnes, i když samozřejmě vypadá jinak než kdysi v pravěkých jeskyních. Jak se sport postupně vyvíjel a měnil a co zajímavého nám možná ještě nachystá?

shutterstock_506965372

Pravěk

Pračlověčí mozek byl ještě docela malý, tudíž nepříliš bystrý. Jediné, čím se uměl bavit, byly různé potyčky a šarvátky. Pěstmi si proto nejstarší obyvatelé planety poměřovali síly nejčastěji a ti hubenější alespoň z bezpečné vzdálenosti fandili svým favoritům. Dá se říct, že v té době vznikly základy bojových sportů. I když tenkrát ještě neměly přísná pravidla a hrály se až do úplného konce, tedy na život a na smrt.

Středověk

V temných dobách středověku sportování už tak oblíbené nebylo. Všemocní kněží se domnívali, že pohyb člověka zbytečně odvádí od duchovna, a nejradši byli, když se lid poslušně modlil a nerozptyloval se zbytečnostmi. Pro panstvo a šlechtu to ale očividně neplatilo, nadále vesele honili zvěř a pořádali všelijaké turnaje, třeba v šermu nebo jízdě na koních. Většinou v nich ale využívali své poddané, kteří je zastupovali, aby se sami nemuseli namáhat.

_sport-historie3

Novověk

Díky renesanci se přísné kleště církve maličko rozevřely a lidstvo se mohlo připravit na veliké změny ve všech směrech života. Svobodnější společnost přivedla na svět fotbal, rugby nebo třeba box. A nešlo už jen o vrtochy nejvyšších společenských vrstev. Takzvaná průmyslová revoluce začala nahrazovat lidskou sílu stroji a technikou, čímž vytvořila dosud nevídaný jev – volný čas. A tak si ke sportu mohli najít cestu i ti, kteří dosud neměli tu možnost.

Začala vznikat nová sportovní odvětví, spolky a také kluby, obzvlášť v Anglii. Až nakonec přišlo zlomové obnovení olympijských her v roce 1896. Od té chvíle bylo jasné, že se sport stal velice důležitou disciplínou, která se úzce propojila i se spoustou jiných oblastí lidského života. Třeba s kulturou a politikou.

Během dvacátého století se pohyb dostal do hledáčku médií. Začalo o něm být slyšet v televizi, rádiu i v novinách a díky tomu se stal oblíbenou kratochvílí, na kterou se upnuly oči a uši lidí na celém světě.

S rozvojem vědy a techniky se také začaly posouvat hranice možností samotných sportovců, rekordy lámali jako na běžícím pásu a bylo stále opojnější je překonávat. To s sebou bohužel přineslo i některé negativní jevy, například užívání nelegálních látek neboli doping. Brzy se naštěstí usneslo, že drogy do sportu nepatří a že jejich užívání je zakázáno. Nejen pod přísnými tresty zákazu sportovní činnosti, ale hlavně pod pohrůžkou veřejné hanby. Protože kdo nehraje fair play, ten je houby sportovec!

Dnešek

Dovedeš si dnes představit svět, ve kterém by neexistoval sport? Ani my ne. Ať už fandíme našim v televizi, nebo se pohybu sami věnujeme po škole či o víkendu, prostě k nám neodmyslitelně patří. Oficiální seznam sportovních disciplín v současnosti obsahuje přes dvě stovky různorodých aktivit. Míčové, kolektivní, orientační, vodní, zimní, motoristické, silové… Skutečně je z čeho vybírat. A sportovní seznam se pořád rozrůstá.

_sport-historie6
_sport-historie7

A co bude dál?

Sport budoucnosti bude pravděpodobně souviset hlavně s pokrokovými lidskými vynálezy. Nové materiály a technologie usnadní pohyb sportovců, takže dokážou pokořit fyzikální zákony a s nimi i dnešní rekordy. Vynálezy jako virtuální realita jsou navíc příslibem, že zápasy budoucnosti budeme zřejmě sledovat i jinak než na plochých obrazovkách televizí nebo počítačů. Pravděpodobně tak budeme moci prožívat hru ještě víc zblízka a intenzivněji. A kdo ví, třeba se ještě dočkáme nějaké mimogalaktické olympiády!

_sport-historie1