TANR Telefonická Asistovaná Neodkladná Resuscitace

My zdravotníci už víme, jak se dělá KPR (kardiopulmonální resuscitace). Jsou ale lidé, kteří se ji nikdy neučili. Když zavolají na záchrannou službu, operátoři je navádí po telefonu právě pomocí TANRu.

_tanr

Pomoc krok za krokem, od začátku do konce

Telefonická asistovaná neodkladná resuscitace vlastně znamená, že operátor tísňové linky je na telefonu s volajícím a postupně mu říká, co řesně má dělat. Asistuje mu třeba i po celou dobu hovoru, až do příjezdu záchranné služby. Je to velmi důležitá součást řetězce přežití, na jehož začátku je ten, kdo zavolá záchranku a začne s KPR na ulici nebo třeba doma. Dalším článkem řetězu jsou pak záchranáři a péče v sanitce, posledním článkem je péče v nemocnici.
Už jenom poradit, jak správně zaklonit hlavu a jak poznat, jestli pacient dýchá, bývá pro operátora velký oříšek. Operátor musí myslet i na drobnosti, jako kleknout si vedle pacienta, protože pokud nějaký sebemenší krok vynechá, záchrana se může zkomplikovat, nebo to dokonce může zachránce vzdát.
Pokud zástava životních funkcí nastane u dítěte a jsou přítomni oba rodiče, resuscitaci provádí vždy tatínek a na telefonu je maminka, která říká pokyny nahlas. Tak jsou oba rodiče zaměstnáni a nemají moc času na paniku. Rozdíl mezi TANRem u dětí a dospělých je stejný, jako rozdíl mezi KPR dětí a dospělých.

Plusy a minusy TANRu

TANR má spousty výhod – telefon má dnes skoro každý a volající mají na telefonu zkušeného operátora záchranky, který umí poradit a ví, co dělat. Telefon jde snadno zapnout na hlasitý odposlech a zachránce má potom obě ruce volné, pokyny zároveň slyší další lidé a mohou taky pomoct (třeba jít otevřít dveře, sehnat deku, dojít na křižovatku navádět záchranku apod.). Operátor má velkou šanci, že volajícího přesvědčí, aby se do KPR pustil. Svými radami operátor taky může zabránit spoustě chyb, které by zachránce mohl udělat. Například po celou dobu resuscitace udává rytmus slovíčkem TEĎ, aby zachránce během mačkání hrudníku třeba nezrychloval.
Jsou tu ale i nevýhody. Operátor není na místě a nevidí, v jaké poloze pacient leží, jak vypadá, jestli třeba nekrvácí, jestli zachráncům nehrozí nějaké nebezpečí a tak podobně. Na tohle všechno se musí nejdřív vyptat. Velikým problémem taky bývají nedorozumění. Volající často používají špatné termíny, například řeknou, že je člověk v bezvědomí, ale myslí tím, že mu je zle nebo ho bolí hlava.

Kdy se TANR nepoužívá?

Operátor se ani nepokusí TANR zahájit, pokud je jasné, že pacient nedýchá už dlouho (třeba několik hodin), nebo pokud je zraněný tak moc, že by to nemělo cenu (třeba když pacient vykrvácel nebo utrpěl velký úraz hlavy). Taky se nezkouší oživovat, pokud umřel někdo, kdo byl dlouho nemocný, například rakovinou, a jeho blízcí už čekali, že je brzy opustí. TANR a ani žádné poskytování první pomoci se nedoporučuje, pokud zachránci hrozí nějaké nebezpečí, nebo pokud by to nezvládl (třeba když má ruku v sádře nebo je moc malý na to, aby rozuměl pokynům operátora). Často se taky stává, že operátor přijme tzv. volání z třetí ruky. To znamená, že zachránce zavolá nějakému svému kamarádovi, a ten teprve zavolá záchranku.

Kdy TANR ukončit?

Pro TANR platí stejné podmínky, jako pro „běžnou“ KPR jak ji známe. A ta se ukončuje, když je zachránce vyčerpaný, když zachraňovaný začne dýchat nebo když na místo dojede záchranka a resuscitaci převezme záchranář.
Pokud se někdy ocitneme v situaci, že budeme volat záchrannou službu a oni nám budou asistovat při resuscitaci, měli bychom následovat jejich rady a pokyny, i když víme, co máme dělat. Operátor si totiž nikdy nemůže být jistý, jestli je na druhé straně opravdu někdo, kdo všechno umí.

Modelový hovor TANR

Operátor: Záchranná služba Praha, dobrý den.
Volající: Dobrý den, tady Novák. Našel jsem tu na ulici ležet pána. Vůbec se nehýbe!
O: Kde jste přesně?
V: Je to Vrchlického 473, vedle pošty.
O: Druhé číslo 76?
V: Ano. Prosím přijeďte rychle!
O: Sanitka už jede na místo. Teď se pánovi pokusíme pomoct, ano? Leží ten pán na zádech?
V: Ano, leží na zádech.
O: Tak si k němu teď klekněte a tahem za bradu mu zakloňte hlavu tak, aby brada směřovala k nebi.
V: Už ji má zakloněnou.
O: Jste moc šikovný! Teď mi řekněte TEĎ pokaždé, když se pán nadechne a zvedne se mu hrudník.
V: No hrudník se mu vůbec nezvedá, on vůbec nedýchá!
O: To znamená, že mu netluče srdíčko a než přijede sanitka na místo, musíme pánovi pomoct a mačkat mu hrudník. Dejte si teď telefon na hlasitý odposlech, abyste měl obě ruce volné.
V: Už ho tak mám a slyším dobře.
O: Perfektní. Takže mu rozepněte bundu a položte mu obě ruce dlaněmi přes sebe na hrudník a mačkejte co nejvíc to jde, víte jak?
V: Ano, měli jsme v práci trénink.
O: Tak to je dobře! Už mačkáte?
V: Ano.
O: Budu vám počítat, jak rychle máte mačkat: teď, teď, teď, teď… Pořád mačkáte?
V: Ano, už tu budou?
O: Už jsou na Plzeňské, za minutku jsou u vás, hlavně nepřestávejte! Já teď s vámi hovor ukončím, kdyby se cokoli stalo nebo změnilo, zavolejte znovu.
V: Ano, díky, už je slyším.
O: Ano, už jsou skoro u vás. Jste moc šikovný! Děkujeme a na shledanou.

Zajímavosti:

  • První testovací program pro TANR vznikl v roce 1981ve Washingtonu.
  • V roce 2018 ZZS vyjížděla k 640 případům zástavy oběhu, u 500 případů se prováděl TANR.
  • V loňském roce se také v Praze vyjelo k 60 případům zástavy u dětí a TANR prováděl ve všech případech.
  • Operátoři ZZS poskytují TANR jen v českém jazyce. Pokud se dovolá cizinec, vždy jim tlumočí tísňová linka 112, kde někteří operátoři mluví i pěti cizími jazyky.
  •  

Zkus to také

Operátoři se v TANRu školí tak, že sedí zády k zachránci a navádí ho, jakoby to bylo opravdu. A zachránce dělá pouze a přesně to, co mu operátor řekne. Celé se to natáčí kamerou, aby si potom operátor mohl celou akci prohlédnout a viděl, jak zachránce na jeho rady reagoval.