Krvavé kvízy

Vyzkoušejte si, kolik toho víte o krvácejících ranách a jak dobře zvládnete poskytnout první pomoc.

Velké krvácení z končetiny

(seřaďte jednotlivé body postupu tak, jak patří za sebe)

 1. Držím krvácející ránu až do příjezdu záchranářů.
 2. Obléknu si rukavice.
 3. Rozhlédnu se, zda mi nehrozí nebezpečí.
 4. Stlačím krvácející ránu přes kus látky.
 5. Volám záchrannou službu.
 6. Vyzvu pacienta, aby si držel ránu sám.
 7. Z kapsy batohu vytáhnu balíček s rukavicemi.

Příznaky vnitřního krvácení

U vnitřního krvácení do břišní dutiny je důležité nepodcenit situaci a všímat si případných příznaků. Vyberte z následujících příznaků ty, které by se mohly vyskytovat u pacienta s vnitřním krvácením.

 1. Bledost
 2. Rudá barva v obličeji
 3. Vyrážky
 4. Nevolnost
 5. Únava
 6. Zčervenání očního bělma
 7. Zrychlená tepová frekvence
 8. Bolest břicha

Amputace

Doplňte do příběhu chybějící slova, k dispozici máte tyto možnosti:

1. nádoba

2. ošetření

3. šanci

4. části

5. sáčku

6. krvácení

7. tlak

8. obvaz

9. ledu

10. štěstí

Při ošetření amputace se nejprve věnujeme pacientovi a teprve poté amputované ……….. těla. Prvním úkolem je zastavit …………... K tomu využijeme ………… v ráně nebo tlakový …………. Amputát pokud možno najdeme, rychle opláchneme a sterilně zabalíme. Poté jej vložíme do igelitového ………… a umístíme do chladného prostředí. Vhodná je ……………., ve které jsou dvě třetiny ……… a jedna třetina vody. Do této nádoby vložíme sáček s amputátem a vyhledáme lékařské ……………... Při správné péči a troše ………….. má pacient velkou ………….., že se amputovanou část povede vrátit zpět.

 

Rukavice

Při ošetření krvácející rány si bereme rukavice, abychom se chránili před infekcí. Jak je to ale s jinými případy? Kdy si nasadit rukavice v jiné situaci? Zde si při správném seřazení slov vyluštíte jednoduché pravidlo zdravotních sester.

 

Co má přednost?

Někdy se u pacienta objeví komplikace v podobě více stavů. V takovém případě se musíme rozhodnout, co řešit dříve. U následujících dvojic urči, kterému stavu se budeš věnovat jako prvnímu.

 • masivní krvácení a otřes mozku
 • masivní krvácení a bezvědomí
 • masivní krvácení a otevřená zlomenina
 • masivní krvácení a popálenina 2. stupně

Velké krvácení z končetiny

3, 6, 7, 2, 4, 5, 1


Příznaky vnitřního krvácení

a, d, e, g, h


Amputace

4, 6, 7, 8, 5, 1, 9, 2, 10, 3


Rukavice

Je to mokré a není to tvoje? Vem si rukavice!


Co má přednost?

Ve všech případech je nejprve potřeba zastavit masivní krvácení a teprve poté se věnujeme druhému úrazu nebo stavu.