Mozková mrtvice: Pomáháte správně, nebo špatně?

Při mrtvici může dojít k bezvědomí, a dokonce i k zástavě dechu. Následující pokyny se týkají pomoci člověku (dospělému) v bezvědomí, který nedýchá, tedy resuscitace. Rozděl je na ta, která jsou správně, a na ta, která jsou špatně.

fjkdsjf

A) Pokud je pacient v bezvědomí a nedýchá, budeme zahajovat resuscitaci.

B) Před zahájením resuscitace zjistíme, zda má pacient puls na krční tepně.

C) Nejprve voláme záchrannou službu a pak zahájíme resuscitaci.

D) Stlačování hrudníku provádíme uprostřed hrudníku přibližně mezi prsními bradavkami.

E) Snažíme se provádět stlačování hrudníku maximální možnou rychlostí.

F) Resuscitaci ukončíme po 10 minutách, pokud se stav pacienta nezmění.

G) Pokud je k dispozici AED, pošleme pro něj někoho.

H) Resuscitace je nedostatečná, pokud jsme nezlomili aspoň jedno žebro.

I) Pokud je na místě víc zachránců, je dobře, když se vystřídají.

správně: a), c), d), g), i)