Velký kvíz plný sportovních rekordů

1. Golfový míček si to po úderu sviští vzduchem rychlostí … km/h.

a) 70
b) 170
c) 270

2. Zato nejrychlejší tenisový míček to dotáhl jen na … km/h.

a) 50
b) 150
c) 250

3. První hokejový puk byl vyrobený z…

a) uhlí
b) sušených švestek
c) kravince

4. Podle jednoho amerického průzkumu přijde … % hokejistů za svou kariéru alespoň o jeden zub.

a) 8
b) 68
c) 98

5. Fotbalový míč má mít podle pravidel 32 políček, konkrétně … černých pětiúhelníků a … bílých šestiúhelníků.

a) 8 a 24
b) 12 a 20
c) 16 a 16

6. Jediný mimoplanetární sport se odehrál v roce… Byl to golf na Měsíci.

a) 1971
b) 2000
c) 2016

7. Na olympijských hrách se rozdá přes … medailí.

a) 180
b) 800
c) 1 800

8. V zadržování dechu pod hladinou (ano, to je také sport) drží rekord jistý Tom Sietas. Ve vodě vydržel nedýchat neuvěřitelných … minut.

a) 12:12
b) 22:22
c) 32:32

9. Zlaté medaile jsou ve skutečnosti stříbrné. Zlata obsahují jen … %.

a) 1
b) 10
c) 50

10. Přesná délka maratonského běhu je … kilometru.

a) 32,195
b) 38,195
c) 42,195

11. Pouštění … je oficiální sport! I když pouze v Thajsku.

a) draků
b) lodiček
c) hrůzy

12. Nejdelší tenisový mač se odehrál v roce 2010 a trval přes … hodin.

a) 10
b) 11
c) 12

správné řešení:

1c, 2c, 3c, 4b, 5b, 6a, 7c, 8b, 9a, 10c, 11a, 12b