Medaile pro bezpříspěvkové dárce krve

Červený kříž byl jedním z hlavních iniciátorů rozvoje bezpříspěvkového dárcovství krve a zároveň se stal garantem oceňování bezpříspěvkových dárců plaketami a později medailemi dr. Jana Janského.

medaile_kapka

1959 – V Československu se rodí myšlenka bezpříspěvkového dárcovství a je podán návrh, aby se dárci vzdávali příspěvku na výživu. Iniciátorem této aktivity se stává tehdejší předseda Československého červeného kříže MUDr. František Janouch, který se za bezpříspěvkového dárce také sám přihlašuje.

1960 – Transfuzní služba eviduje první bezpříspěvkové dárce, v roce 1960 jich bylo celkem 900. Rozvoj bezpříspěvkového dárcovství se stává jedním z hlavních úkolů Červeného kříže i transfuzní služby v dalším období.

1964 – Probíhá první předání plaket prof. MUDr. Jana Janského, toto ocenění přebírá 19 jednotlivců a také 5 kolektivů. Vzhledem k nejasným směrnicím v oceňování bezpříspěvkových dárců krve přijímá Červený kříž zásady, podle nichž začíná udělovat čestné odznaky „Vzorný dárce krve“ a „Zasloužilý dárce krve“ za 3 a 6 bezpříspěvkových odběrů. Za 10 odběrů je udělována plaketa dr. Jana Janského, zatím jednostupňová, kterou mohou získat i kolektivy.

1971 – Jsou zřízeny tři stupně plakety prof. MUDr. Jana Janského, bronzová udělovaná za 10 bezpříspěvkových odběrů, stříbrná za 20 a zlatá za 40 bezpříspěvkových odběrů. Poprvé jsou stříbrné a zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského předány v prosinci roku 1971.

1990 – Podoba ocenění prof. MUDr. Jana Janského se mění a plaketa je nahrazena medailí.

1993 – Český červený kříž zavádí ocenění mnohonásobných bezpříspěvkových dárců krve Zlatým křížem 1., 2. a 3. třídy za 160, 120 a 80 bezpříspěvkových odběrů. První slavnostní předávání Zlatých křížů se koná 27. 11. 1993 v Praze.

2008 – Český červený kříž zahajuje oceňování dárců plaketou Dar krve – dar života / Donum sanguinis – donum vitae za 250 bezpříspěvkových odběrů. Ocenění je předáváno ve dvouletých intervalech. První předávání se koná 6. 12. 2008 v Praze.

2020 – Je zavedeno ocenění pro dárce krvetvorných buněk – plaketa prof. MUDr. Milana Haška, poprvé předaná 30 dárcům u příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně.

 

Přečtěte si příběhy oceněných dárců krve ZDE