Slovníček ochránce přírody

Barevné kontejnery = nádoby na tříděný odpad. Nejčastěji jsou modré (na papír), žluté (na plasty), zelené (na barevné i čiré sklo) a oranžové (na nápojové kartony). Dost často už narazíte i na bílé (na čiré sklo), hnědé (na bioodpad) nebo červené (na drobné elektrospotřebiče).

Biologický odpad (bioodpad) = přírodní odpad, který se v přírodě beze zbytku rozloží. Jde o zbytky potravin, trávu, listí a ideální je, když skončí na kompostu.

Domovní odpad = všechen odpad z domácností.

Druhotné suroviny = všechny věci použitelné na výrobu něčeho nového. Druhotné suroviny vznikají v třídírnách, kde je upraven vytříděný odpad z barevných kontejnerů.

Elektroodpad = staré elektrické spotřebiče. Ideální je odvézt je do sběrného dvora nebo vrátit do prodejny, kde prodávají elektrospotřebiče.

Inertní odpad = pro přírodu sice není nebezpečný, ale rozhodně by v ní neměl skončit. Patří sem třeba stavební suť, kameny nebo výkopová hlína.

Kompostování = přírodní proces, při kterém se bioodpad přeměňuje na kompost.

Komunální odpad = označení pro odpad, který vytvářejí obyvatelé jednoho města nebo obce.

Mobilní sběr (mobilní svoz) = speciální způsob sběru odpadu do velkoobjemových kontejnerů. Často vypadá tak, že na ulici stojí pár dní kontejner, do kterého můžete vyhazovat cokoliv z domácnosti.

Nebezpečný odpad = odpad, který nesmí skončit v přírodě a nepatří ani do žádné z popelnic. Jsou to chemikálie, jedy, barvy a další nebezpečné látky. A ty patří do sběrného dvora.

Objemný odpad = tak velký, že se nevejde do žádné z popelnic nebo kontejneru na tříděný odpad. Bývá to nábytek, koberce, matrace… Odvézt se mohou do sběrných dvorů nebo do velkoobjemových kontejnerů.

Recyklace = proces, při kterém se odpady využijí pro výrobu něčeho nového.

Recyklát = surovina, která vznikla z odpadu v třídírně a kterou je možné použít pro výrobu něčeho jiného.

Ropa = základní surovina pro výrobu spousty výrobků, hlavně plastů.

Sběrný dvůr = speciální místo určené pro odvoz odpadů, které nejde odhodit do kontejnerů.

Tříděný odpad = roztříděný v barevných kontejnerech.

Vratný obal = takový, který se dá použít víckrát. Při jeho nákupu zaplatíte v obchodě zálohu, a když ho vracíte, peníze vám obchod vrátí. Nejčastěji jde o lahve od piva.