Trocha historie: jak se chodilo do přírody během 20. století

Cesty do přírody, a to spontánní i ty organizované, mají hodně dlouhou tradici. Ta žije dodnes a má spoustu následovnic a následovníků.

historie-taboru

Skauti

Hrad Lipnice v Lipnici nad Sázavou není jediný, o kterém se říká, že tu v noci straší Bílá paní. Je však známý i tím, že se v jeho okolí konal první skautský tábor v přírodě u nás. Bylo to v roce 1912, ještě za Rakouska-Uherska, kdy sem učitel tělocviku Antonín Benjamin Svojsík odjel o prázdninách do přírody se třinácti dětmi. Za dva roky, v roce 1914, pro děti založil samostatný skautský spolek Junák – český skaut. Nejdříve však vyrazil do Anglie, aby skautské hnutí studoval tam, kde vzniklo. V Anglii za skautingem stál generál Robert Baden-Powell a hnutí odstartoval dětským táborem už v roce 1907. Soustředil se na pobyt dětí v přírodě, jejich umění pozorovat přírodní dění, tábořit, spát venku a spolupracovat. Dnes je v Česku už skoro 64 400 skautek a skautů. Setkávají se, kamarádí, fotí, píší reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru, sportují, sjíždějí řeky, jezdí na kolech. Prostě zažívají dobrodružství podle toho, co každého z nich baví.

Pionýr

V socialistickém Československu se skauting se svými anglickými i americkými kořeny nenosil. Některé skautské organizace se po únoru 1948, kdy v Československu převzali moc komunisté, rozpadly, jiné přešly do ilegality. Spousta dětí místo skauta zamířila do oficiálního Pionýra a ty úplně malé do Jisker. Pionýr původně vznikl už v roce 1919 v tehdejším Sovětském svazu. Přesto, že Pionýr měl na děti a mladé lidi přenášet komunistickou ideologii, dost záviselo na konkrétních vedoucích. Občas se tak i Pionýr vyvinul hlavně v zábavný kroužek, kde děti rády trávily svůj čas. Jezdily společně na tábory do přírody, stanovaly nebo spaly pod širákem, naučily se rozdělávat oheň, hrály si v lese, koupaly se v rybnících.

Táborníci dříve a nyní

Mezi dvěma válkami (za takzvané první republiky) se v Československu rozmáhal tramping. Oblíbili si ho svobodomyslní lidé, kteří jezdili do přírody, spali venku nebo si budovali dřevěné chatky, sedávali společně kolem ohně, hráli na kytary a zpívali. Nejstarší známá česká trampská osada vznikla v roce 1918 u Vltavy u Svatojánských proudů, které později vzaly za své kvůli přehradní nádrži Štěchovice. Trampové osadu z recese pojmenovali Tábor řvavých, později ji přejmenovali na Ztracenou naději, známou jako Ztracenka.

Ačkoliv ve druhé půlce 20. století opět nic podobného nefrčelo (podporovalo se spíš spořádané chalupaření), táboření se rozvíjelo dál a ani dnes nevymřelo. Třeba takový puťák. To je tábor spojený s turistikou. Jde se z místa na místo, spí se pod stanem nebo pod širákem. Tábory, které si vystačí se základnou na jediném místě, se zase odlišují svými tématy. Můžete si vybrat, jestli se chcete stát dočasně indiány, jet na tábor s youtubery, věnovat se fotbalu, tanci, kanoistice, plavání, nebo třeba fotografování přírody, zda vás víc láká adrenalin, herectví, nebo koně.

Školy v přírodě a školní výlety

Školní docházka je povinná, a tak se i školy snaží zajistit pro děti co nejvíc pobytů v přírodě – protože je jasné, že jde o skvělý zdroj zdraví, poznání a rozvoje praktických i sociálních dovedností. Hodně se teď diskutuje o učení venku, třeba i v lese. A školní výlety nebo školy v přírodě patří k tradici. Cílená výuka v přírodě děti a mladé lidi provází už celé 20. století. Začalo to na jeho začátku, kdy v Německu, Rakousku nebo ve Francii vznikaly školy postavené přímo v přírodě – u lesa, v parku, v sadech – a jejich žákyně a žáci chodili ven na některé předměty. Ani Československo nestálo stranou. Zajímavostí je třeba to, že v roce 1926 zřídil Eduard Štorch na Libeňském ostrově v Praze Dětskou farmu, kam chodily děti z pražských škol a pěstovaly tu zeleninu, učily se pracovat s pilou nebo sekerou, a dokonce si vařily vlastní obědy. „Bylo mi jasno, že je především potřebí vyvésti naše žactvo z dusných, uzavřených škol ven, na vzduch, na slunce,“ píše Eduard Štorch. Řekněte, není to pořád aktuální? Z podobných aktivit se později vyvinuly různé školní výlety a školy v přírodě tak, jak je znáte dnes, kdy děti odjíždějí na dny i týdny z města.

Říkáte, že venku je nuda? Tak to jste ještě nezkusily naše parádní hry. Inspirujte se TADY

Časová osa

 

1888 založen Klub českých turistů

1907 začátek skautingu v Anglii, první dětský tábor Roberta Baden-Powella

1914 spolek Junák – český skaut byl založen Antonínem Benjaminem Svojsíkem

1918 vzniká první trampská osada u Svatojánských proudů u Vltavy a samostatné Československo

1926 v Praze na Libeňském ostrově se rodí Dětská farma

1948 po únorovém komunistickém převratu skautské oddíly skončily nebo přešly do utajení a jejich místo zaujal režimem podporovaný Pionýr

1. polovina 20. století v zahraničí i v Československu se rozvíjí trend školních budov postavených v přírodě a vyučování venku

od 2. poloviny 20. století až po současnost se mnohé školy dál snaží brát děti do přírody, a to během vyučování, organizováním školních výletů nebo škol v přírodě