Zahraj si na záchranáře 2

Vyber polohu, kterou je možné (vhodné) v dané situaci použít. 

Jednoho dne šel Jarda po stadionu (Jarda na tom stadionu pracuje jako zdravotník). Na tribuně potkal dívku, která seděla schoulená. Když se jí zeptal, co jí je, řekla, že se jí špatně dýchá. Trpí na astma. Podal jí léky, a než začaly účinkovat, uložil ji (1). Po chvíli se jí ulevilo a začala dýchat normálně.

Šel dál a v kotelně uviděl topiče. Seděl v podobné poloze jako dívka, také se mu špatně dýchalo a bolelo ho na prsou. Léčí se na srdeční obtíže. Uložil ho do správné polohy (2) a přivolal záchrannou

službu. Po dvou minutách najednou zpozoroval, že topič přestal vnímat a upadl do bezvědomí. Změnil jeho polohu (3). Brzy ale zjistil, že nedýchá. Malá úprava polohy proběhla sama (4) a Jarda zahájil resuscitaci. Záchranáři přijeli během další minuty a topiče odvezli.

Jarda pokračoval dál za paní účetní. Je to už starší dáma a našel ji v kanceláři sedět na židli. Pilně pracovala na počítači a ani nepostřehla, že jí ochabl jeden koutek úst a oční víčko na stejné straně jí vůbec nefunguje. Jarda to ale poznal hned, nezaváhal a opět volal záchranáře. Uložil paní (5) a hlídal ji do příjezdu záchranné služby. Od záchranářů dostal pochvalu. Po jejich odjezdu

Jarda usoudil, že by měl vše oznámit řediteli fotbalového stadionu. 

Ředitel stál u dveří a Jarda mu odvyprávěl celý svůj dnešní příběh. Ředitel zbledl a sesunul se na zem. Jarda zvolil vhodnou polohu (6), ředitel se za chvíli probral a další volání záchranné služby už nebylo nutné.

Otázka na závěr – jedna poloha zbývá – co by se muselo stát, aby ji Jarda mohl využít?

1 c) d), 2 d), 3 e), 4 g), 5 f), 6 b)

Zbývá zotavovací poloha a tu Jarda využije, pokud se během odpoledne ředitel opije, což by nebylo divu.