Zajímavosti ze světa handicapovaných

Víš, že je na světě 26 zemí, kde neslyšící nemohou řídit? Nebo že nevidomí mohou lyžovat (jezdí s trasérem) nebo že hrají speciální hru goalball s ozvučeným míčem? A že mnoho známých osobností, jako Einstein, Mozart, Darwin nebo Newton, vykazovalo znaky autismu? Podívej se, co dalšího o lidech s postižením nevíš…

zajimavosti-ze-sveta-handicapovanych

PRO NESLYŠÍCÍ MŮŽE BÝT VELMI OBTÍŽNÉ ROZUMĚT PSANÉMU TEXTU

Představ si, že máš najednou něco vyřídit s cizincem. Lámanou angličtinou se nakonec nějak domluvíš, ale pěkně se při tom zapotíš. Podobně se cítí neslyšící, kteří komunikují znakovým jazykem. Čeština je pak pro ně cizí jazyk. Proto se nediv, že někdy psané věty neslyšících vypadají zvláštně. A někdy taky nerozumí tomu, co jim napíšeš. Říkáš si: „To je cizinec?“ nebo „Ten člověk se neučil ve škole česky?“ Ano, čeština může být pro neslyšící cizí jazyk a je potřeba počítat s tím, že psanému textu nemusejí dobře rozumět.

VELMI MÁLO NEVIDOMÝCH UMÍ ČÍST BRAILLOVO PÍSMO

Braillovo písmo je poměrně náročné se naučit. Čím dál více lidí přichází o zrak ve starším věku, takže už se písmo neučí. A lidé, kteří přicházejí o zrak v mladém věku, často dávají přednost moderním technologiím – dnes jsou již běžné „mluvící“ počítače nebo telefony a další pomůcky. Děti ve školách pro nevidomé se samozřejmě Braillovo písmo učí a umí ho používat velmi dobře.

DEPRESE NENÍ LENOST, I KDYŽ TO TAK MŮŽE VYPADAT

Lidé si často myslí, že člověk trpící depresí je líný. Ráno nemůže vstát, nemá energii během dne cokoli dělat, je smutný a nic ho nebaví. S leností to však nemá nic společného, jedná se o nemoc duše, která se léčí u psychiatra a je v dnešní době poměrně častá. Psychické nemoci sice nejsou na člověku na první pohled viditelné, ale je to handicap, který může do velké míry ovlivnit lidský život.

I VOZÍČKÁŘI RÁDI SPORTUJÍ

Být na vozíku neznamená konec sportu. Vozíčkáři lyžují, plavou, mají rádi cyklistiku, tančí nebo hrají lední hokej (sledge hokej) a provozují celou řadu dalších sportů. Ti, kteří mají postižené zároveň dolní i horní končetiny, mohou hrát rugby pro vozíčkáře nebo třeba curling. Stejně jako potřebuje profesionální cyklista kvalitní sportovní kolo, pro vozíčkáře je nezbytnou výbavou speciální sportovní vozík.

ZNAKOVÝ JAZYK NENÍ STEJNÝ PRO CELOU PLANETU

V Česku mluvíme česky, na Slovensku slovensky, v Anglii anglicky… Stejně jako se vyvíjely národní jazyky, tak se také vyvíjely národní znakové jazyky. Neslyšící Čech se tedy v Anglii znakovým jazykem rozhodně nedomluví.

ČLOVĚK MŮŽE PŘEČÍST I DROBNÉ PÍSMO, PŘESTOŽE JE PRAKTICKY NEVIDOMÝ

Dej si před každé oko brčko a zkus se projít po místnosti (buď opatrný, abys nezakopnul a neublížil si). Uvidíš, jak bude orientace v prostoru najednou náročná. A co když si s brčkem zkusíš přečíst příbalový leták od léku, který má miniaturní písmenka? Zjistíš, že to půjde, sice to bude velmi náročné a pomalé, ale přečteš, co potřebuješ. Stejně tak to mají lidé s trubicovým viděním (těžké zrakové postižení). Pohybují se většinou s bílou holí, protože orientace bez ní není možná. A pokud nemají poškozenou zrakovou ostrost (vidění do blízka a do dálky), mohou číst i malinké písmo.

HANDICAPOVANÍ SI ČASTO DĚLAJÍ LEGRACI SAMI ZE SEBE

Při komunikaci s nevidomými, vozíčkáři a dalšími handicapovanými není potřeba řešit slovník a bát se, abychom se jich náhodou nedotkli. Například nevidomý člověk „se rád na něco koukne“ (samozřejmě hmatem, rukama), vozíčkář si zase „pro něco skočí do obchodu“. Sami lidé s postižením si o svém handicapu často vyprávějí různé vtipy. Znáš třeba tenhle? „Nevidomý říká beznohému, nechoď mi na oči.“

KDYŽ NĚKTEŘÍ LIDÉ VELMI ŠPATNĚ MLUVÍ, NEMUSEJÍ MÍT MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ

Lidé po mrtvici nebo dětské mozkové obrně nejen že mají často problémy s pohybem, ale mohou mít v obličeji různé grimasy nebo mohou velmi špatně mluvit. To však vůbec nemusí mít souvislost s inteligencí. Pro mluvení totiž potřebujeme velké množství svalů a nervů, které lidem s tělesným postižením nemusejí plně fungovat. Setkáme se tak s lidmi na vozíčku, kteří velmi špatně mluví, ale zvládli vystudovat vysokou školu a jsou výborní ve svém oboru. Např. Stephen Hawking, teoretický fyzik a vůbec jeden z nejznámějších vědců, který byl ochrnutý na celé tělo, používal elektronický hlasový syntetizátor a počítač ovládal svými myšlenkami.

I AUTISTÉ CHTĚJÍ MÍT RÁDI LIDI KOLEM SEBE

Lidé s autismem vnímají svět kolem sebe trošku jinak. Mohou mít problémy při rozpoznávání emocí druhých lidí, špatně rozumí řeči těla, tónu hlasu… I přesto, že žijí ve světě bez emocí a v běžném životě mohou být odtažití a nepříliš společenští, chtějí také prožívat lásku jako každý jiný. Dobře to ilustruje věta jednoho člověka s Aspergerovým syndromem (lehčí forma autismu): „Ani nevíte, jak bolí, když toužíte vyjádřit lásku, a přitom je jasné, jak je to neuskutečnitelné.“

JEDNÍM KLÍČEM SI VOZÍČKÁŘI ODEMKNOU TOALETY PO CELÉ EVROPĚ

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který vozíčkář u sebe neustále nosí a kterým si otevře hlavně veřejné toalety pro vozíčkáře v celé Evropě. Zatím je tímto klíčem osazeno jen velmi málo institucí, ale do budoucna by měla být toaleta na euroklíč samozřejmostí.